La publicació de cada esdeveniment es realitzarà amb l’antelació necessària.