Política de Privacitat

Política de Privacitat

Des de PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS ens preocupem per la teva privacitat i la protecció de les teves dades, per aquest motiu t’informem de la nostra Política de Privacitat, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que busca garantir que les dades personals de persones físiques es gestionin adequadament i s’usin exclusivament per a finalitats degudament justificades.

Per PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS, la privacitat de les dades personals dels nostres socis i d’altres persones interessades en les nostres activitats, és fonamental i molt important, i per això, el nostre compromís és que la protecció de dades i la seguretat de la informació siguin un aspecte destacable que contribueixi a millorar, encara més, l’atenció als nostres socis, amics i simpatitzants.

Igualment resulta vital oferir als socis activitats de qualitat esportiva i social, de manera que, per aconseguir un major grau de satisfacció i confiança, PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS té implantat un sistema de gestió de protecció de dades, per facilitar i fins i tot augmentar les garanties en el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria, que permet treballar buscant sempre la millora contínua del Club.

Per això et convidem que llegeixis la nostra política de privacitat actualitzada. És important.

Us recordem que teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o imprecises, o si s’escau, a sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a què van ser recollides.

Per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa d’eventuals reclamacions. De la mateixa manera, podreu sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades, en aquest cas, PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS deixarà de tractar la informació, tret que fos necessari per motius legítims, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu dirigir aquestes sol·licituds a PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS,  Passeig Marítim, número 4,  17490  Llançà  o al següent correu electrònic   info@pagaia.cat

Així mateix, teniu el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control com és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per un tractament il·lícit relatiu a les vostres dades personals.

Adjuntem el protocol de la  Política de Privacitat.