Taller de Hipotèrmia. Josep Maria Simeón. Primera part. 1h22 m

 

Taller de Hipotèrmia. Josep Maria Simeón. Segona part. 25 m

 

Taller del Vent. Pep Prats. Primera part. 0h38 m

 

Taller del Vent. Pep Prats. Segona part. 0h37 m

 

Taller sobre la Farmaciola. Maria Domingo i Jordi Joan Mata.  0h30 m