FAR

Sempre Segur: 6 Punts a verificar abans de sortir

Porto l'armilla de flotació?He informat de ón vaig i de quan i ón sortire del mar?Tinc a l'abast i accessible el meu sistema de comunicacions si em separo del meu caiac?El meu vestit i l'equipament son apropiats per a les condicions d'avui?M'he informat de les...

read more

Preparación del simposium de 2019

Com sabeu, cada any senar, el club Pagaia organitza el Simpòsium Internacional de Caiac de Mar a Llançà. Aquest esdeveniment es el més important que realitza el Club Pagaia, dona una dimensió i reconeixement internacional al Club, a la vegada que ens permet compartir...

read more