Un més després del VIII Simpòsium Internacional de Caiac de Mar celebrat del , podem fer un petit resum sobre la participació. En total van participar al simpòsium 270 persones de diferents punts de residència que majoritàriament eren d’Espanya amb un total 96 persones dels que més tres quartes parts residents a Catalunya, França amb 92 participants en total, Alemanya amb 43 i Regne Unit amb 24. Segueixen països amb participacions petites, Estats Units, Luxemburg, Itàlia, Bèlgica, Finlàndia, Suïssa, Andorra i Noruega.

Respecte al genre dels participants, la relació es de un 40% de dones i un 60% de dones.

Un altre tema que ens porta de bòlit a l’hora d’organitzar els tallers, es el percentatge de palistes que usen pala groenlandesa o europea. Tenim un percentatge de palistes del simpòsium que prefereixen la pala groenlandesa, prop d’un 36% mentre que un 56% la prefereixen europea. També hem pogut contrastar una dada si més no curiosa, aquest percentatge es gairebé idèntic per homes i dones. El percentatge de persones que usen indistintament les dues pales és del 9%.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com