La primera News del Simpòsium amb el pòster creat per Laia Bedós Bonaterra