DRETS DE PROPIETAT

Aquest document conté informació que és propietat del Club Pagaia. Ni aquest document ni la informació en ell continguda podran ser utilitzades, duplicades o comunicades per cap medi a terceres parts, total o parcialment, sense el consentiment per escrit del Club Pagaia.

1. INTRODUCCIÓ

1.1 ANTECEDENTS DE LA FORMACIÓ AL CLUB PAGAIA

Des del seu inici, el Club de Caiac Pagaia ha estat molt conscient de la importància de la formació de  qualitat com a eina indispensable tant per a la progressió tècnica com per a la seguretat dels seus socis en les seves activitats esportives. Per aquest motiu el Club ha vingut organitzant una diversitat d’accions formatives que van des de caps de setmana tècnics (CST), aprenentatge de l’esquimotatge a la piscina i organització de tallers especialitzats. Entre aquestes formacions destaca el Simpòsium Internacional de Caiac de Mar on els socis poden beneficiar-se d’unes jornades de formació al més alt nivell impartida per reconeguts ponents tant nacionals com internacionals. Gràcies al Simpòsium, la formació del Club Pagaia ha estat molt influenciada per les escoles alemanya, britànica i francesa. Si bé totes tres escoles són de gran qualitat, l’escola britànica és la que gaudeix de més reconeixement internacional. Un bon nombre dels socis han cursat un ó més dels programes formatius de la British Canoe Union (BCU).

Aquest contingut és exclusiu per a membres. Si ho desitja pots accedir. No ets membre? Registra't