Sempre Segur: 6 Punts a verificar abans de sortir

Sempre Segur: 6 Punts a verificar abans de sortir

Armilla Porto l’armilla de flotació? He informat ? He informat de ón vaig i de quan i ón sortire del mar? Comunicacions Tinc a l’abast i accessible el meu sistema de comunicacions si em separo del meu caiac? L'equipament El meu vestit i l’equipament...