VERSION FRANÇAISE

Ens complau anunciar l’inici d’un programa bianual d’informació sobre aspectes de seguretat al mar per a caiaquistes.

Aquest programa estaria constituït per un conjunt de documents tècnics i activitats associades que aspiren a resumir els punts clau sobre prevenció i gestió d’afectacions o situacions al caiac relacionats amb la seguretat i la salut.

Les característiques principals del programa serien:

1. El caràcter participatiu i col·laboratiu de l’elaboració dels materials informatius. Més que un material escrit i redactat per un més o menys “expert” en la matèria que es “penja” a la web per que estigui a l’abast dels socis, penso que pot ser molt més enriquidor que el procés d’elaboració del material estigui obert a la participació de tots els socis. La idea de funcionament és que un Moderador  inicia un tema amb la preparació d’un “document base”. Per exemple, el primer seria  “Afrontar situacions de calor” (Els Efectes de la Calor sobre la Salut dels Caiaquistes).
El document base seria penjat a la web durant un temps per tal de que els socis que vulguin compartir els seus coneixements i experiències puguin aportar millores al document base. Les millores/aportacions que vindrien dels socis serien molt variades. Des dels continguts, suggerències de bibliografia, passant pel format, per exemple elaboració de figures, dibuixos, esquemes, etc., traduccions als idiomes oficials de la web Pagaia. Per exemple, els metges, infermeres del club segur que tindran molt a dir sobre els continguts, els dissenyadors gràfics tindran idees per millorar les característiques comunicatives dels materials, els caiaquistes en general poden aportar les seves experiències i casos reals que els hagin pogut passar, podrien recomanar productes comercials que han demostrat que funcionen, procediments que han vist a altres fòrums, etc.

2. Simplicitat comunicativa. Més que un tractat profund i llarg sobre seguretat al mar per a caiaquistes, el programa tindria com a objectiu presentar la informació en format simple, entenedor, complert i el més riguròs possible. Per aconseguir aquest objectiu, els materials informatius s’elaborarien per temes molt concrets i cada tema seria redactat en forma molt esquemàtica i comunicativament senzilla per tal que els lectors puguin ràpidament amb un petit cop d’ull ficar-se al cap els punts claus i crítics per la seva seguretat i la dels altres.
Al final es generarien un conjunt de documents cadascun d’un tema específic.

3. Pràctic. Els materials han de servir per a que els lectors puguin posar en pràctica els coneixements transmesos. Sempre va bé per assentar els coneixements adquirits posar en practica la informació rebuda. Per exemple, es pot estimular la pràctica dels conceptes en sortides organitzades del club, es poden integrar conceptes en les sessions formatives planificades del club. Es poden realitzar sortides informals de grups interessats en experimentar els conceptes. Fins i tot, es poden millorar els documents a partir de les experiències adquirides. Els documents per tant serien documents vius que s’anirien modificant, ampliant en funció de les experiències dels socis. Per tant la col·laboració i participació dels socis aniria més enllà de la inicial tasca d’elaboració dels documents. Aquestes activitats pràctiques es podrien vehicular en el fòrum web de seguretat.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com