Armilla

Porto l’armilla de flotació?

He informat ?

He informat de ón vaig i de quan i ón sortire del mar?

Comunicacions

Tinc a l’abast i accessible el meu sistema de comunicacions si em separo del meu caiac?

L'equipament

El meu vestit i l’equipament son apropiats per a les condicions d’avui?

Temps Prediccions

M’he informat de les condicions meteorològiques i de l’estat del mar per avui?

Tinc formació ?

Tinc una formació adequada per a la sortida que vaig a fer?